Home

Vorige pagina

Volgende pagina

Index naamdragers

Index achternamen

 

7. Rutgerus 27‑2‑1745, overl. voor 1766;
zn.v. Joannes Wilhelmi van Liemd en Helena Antonij Hanegraef, S. Joannes Burgers, Margarita Hanegraef
[een Rutgerus Burgers is enkele keren doopget. bij k.v. Gijsbert Bloemers en Maria Antonij Hanegraef]

8. Lambertus 9‑5‑1748, begr. Veghel 19-3-1766;
zn.v. Joannes Wilhelmi van Liemd en Helena Antonij Theeusen, S. Lambertus Goorts, Maria Lammers [Lambertus Goorts (van den Dungen) is geh.m. Catharina Willems van Liempt]
Veghel begr. 19-3-1766 Lambertus Joannis van Liempd (ref. scan akte)

 

Sectie 1.01 Lage Biezen 2 Foto uit 2006

Ouderdom

In 1542‑1545 stond hier een huis. Mogelijk is dat daarna verdwenen, want in 1636 stond er een 'Nieuw Huis'. Het huis ernaast, Lage Biezen A was het 'Oud Huis'. Kennelijk is Lage Biezen 2 er in of kort voor 1636 bijgebouwd.

 

Eigenaars

(.)

De kinderen (en kleinkinderen) van Aert Geerlincx en zijn vrouw Anneken dochter Hendrick Marten Symonsen, namelijk: Geryt, Marten, Sijken (weduwe van Daniel Lenaerts), Anneken (weduwe van Lonis Lonissen), Barbera, Meriken (getrouwd met Jan Aerts van der Mee, Arien (overleden, was getrouwd met Sijken, dochter van Aert Ariaen Donckers, met zonen Aert en Lambert), en Rombout (getrouwd met Meryken, dochter van Jan Aerts) Vermeld op 13‑10‑1664 R54, fol. 277‑283.
Barbera Aert Geerlincx Deling op 13‑10‑1664 R54, fol. 277‑283.
Dirck Tijs Jan Tijs Deenen Vermeld 1702‑1719 VP‑1702, fol. 288; II‑E‑111.
De kinderen van Dirck Tijs Jan Tijssen Vermeld in 1722 VP‑1722, fol. 644.
Jan zoon van Willems van Liemt Koop op 4‑12‑1736 VP‑1722, fol. 644.
Helena Hanegraeff, weduwe van Jan Willems van Liemt het vruchtgebruik en Willem en Johanna, haar kinderen, het erfrecht Vererving 1766‑1768 VP‑1761, fol. 289v.
Willem zoon van Jan van Liemt Koop van de andere 1/2 op 26‑5‑1768 VP‑1761, fol. 289v.
Hendrik Tijsse van de Ven Koop op 6‑1‑1769 VP‑1769, fol. 285v.

(.)

 

Bewoners

(.)

Jan Willems van Liemt Vermeld van 1736‑1761 tot 1766 II‑E‑17 en 18, nr. 372.

(.)
(Ref. site Geschiedenis van Zijtaart Huizen)

 

Cijnspost Heer van Helmond 309-Fiche 828 blz. 8, folio 180, nr. 209 Plaatsnaam: Veghel

Hendrik Thijs vande Ven bij transport 6 Januarij 1769
het 1 kind genaemt Willem Jan Willems van Liempt bij uijtcoop en transport 1768
Jan Willems van Liemd bij koop 4 December 1736
Marie Dirck Thijssen getrouwt met Jan Jan Corsten
Dirck Thijssen aende Biese bij coop ende den selven 1 kindts kindt genaemt Marie Dirck Thijssen getrouwt met Jan Jan Corsten
De 3 kints kinderen van Marie Jan Arts vander Mee IIII stuivers novi
van eenen camp off veld gelegen inde gemeente van Vechel groot IIII bunder zes maest? una latere Peter Elen alio latere Meriken Lamberts VI stuivers VIII denarii
(ref. Archieven.nl RHC Eindhoven transcripties van cijnsregisters Toegangsnr. 12063 inv. 309 periode 1714/1783)

 

Helena Antonij Hanegraef is vermoedelijk doopget. op 3‑2‑1767 te Dinther bij Lambertus zn.v. Antonius Cuijpers en Magarita Ariens Hanegraef, S. Joannes Aerts van Uden, echtgenote Joannis Zegers, ipv meter: Helena Teunissen Hanegraef
Helena Adriaans Hanegraef, ged. Dinther 7‑10‑1706, overl. Dinther 1780, huwt Adriaan (Jan) Hendriks van der Sanden, hieruit kinderen te Dinther ca. 1730 ‑ 1745

 

 

 

Home

Vorige pagina

Volgende pagina

Index naamdragers

Index achternamen