552 - Rutger Murray
553 - Jenneke Gijsberts

Uit dit huwelijk:

1. Wijnand Murray, ged. Engelen N.G. 15-4-1668; schout van Vlijmen en Engelen; huwt Heusden 24-8-1692 Jacomijna Grashof; 8 kinderen te Engelen ged.

2. Johanna Murray, ged. Engelen N.G. 2-6-1669, doopget. Johann Scriba, Predicant tot Engelen, en Maria Eeffert, huijsvrouw van Gijsbert Wijnandt, Schout van Engelen; geh.m. Leendert van de Bogaart

3. Pieter Murray, ged. Engelen N.G. 8-6-1670, doopget. Piter van Overschij, Faendrager onder de Copagnij van zijn edele Heer ....., begr. Engelen 16-2-1732; huwt Drunen 8-9-1709 Magtelijna Pavy, wed. Johan de Keyser; 1k.: Jacobus (ref. RuMu)

*4. Gijsbert Murray, KwNr 276, geb. ca. 1673, begr. Engelen 16-7-1740; huwt Engelen 17-4-1695 Helena van Cuijck

5. Willem Murray, ged. Engelen N.G. 20-1-1675, doopget. Cornelis Janssen dijn Ouden president scepen en ouderling tot Engelen, Godefridus van Bruuckhuijsen, secretaris tot Engelen en Empel, Dirck Peeterssen van der Poorten, borgemeester tot Heedel, en Dirck de Kleijnen, schoolmeester tot Nunien

6. Willem Murray, ged. Engelen N.G. 26-6-1678, doopget. Wilhelm Morraij Capiteijn ten dijnsten deeser Landen, onder dijn Manhafften Héér de Heer Colonel Coliaerdt, De Héér Weijnandt de Roij, secretarius der Vreijheerligheit Vleijmen, Antoni Joachijms, president Heemraedt tot Engelen, Adrijaen Meewigen, Heemraedt tot Engelen, Pijter Crol, president sceepen tot Boickhooven

7. Alexander Murray, ged. Engelen N.G. 15-10-1679, overl. Engelen 1749; huwt Fort Isabella 20-1-1704 Liesbeth Mieck, huwt(2) Fort Isabella 13-5-1714 (o.tr. Engelen 14-4-1714) Huybertje Schep (+ na 4-8-1775); uit 1e huw. 2k., uit 2e huw. 3 k.: Maria, Johanna en Josina.
Johanna huwt Hendrick de Jongh, woont te Beusichem, Josina huwt Antonij Roomer (deze + voor 4-8-1775), woont te Engelen.
Op 4-8-1775 akkoord over de nalatenschap van "Abraham" (verm. verschrijving voor "Alexander") Murray tussen Huijberta Schep en haar kinderen Josina en Johanna. Bij testament benoemt Huibertje Schep haar dochter Josina tot enig erfgenaam, die haar zuster Johanna te Beusichem 500 gld. uit de erfenis moet betalen. Josina Murray is begr. te Engelen op 9-7-1782 (in de kerk onder de ouderlingsstoel, classis van 6 gld.), erfd. tussen haar kinderen Pieter en Huberta Roomer op 26-8-1782.
Ref. RuMu, Leget

8. Willemijn Murray, ged. Engelen N.G. 21-9-1681, doopget. Lucas van Engelen, Anthonij van Batenburgh, Rogier Mathijss en Barbera Fremund huijsvrouw van de secretaris Broechuijsen, overl. Vlijmen ca. 1719; geh.m. Pieter Dillisse Schilders

9. Jacoba Murray, ged. Engelen N.G. 14-3-1683, doopget. Quirinus van Neerven en de weduwe van Jan van Ravesteijn van 's-Hertogenbosch, begr. Engelen 10-10-1736; geh.m. Arien Bajense van Herwaarden

10. Willem Murray, ged. Engelen N.G. 5-11-1684, doopget. Goossen Bock bierbrouwer ende Drossaert der Heerlijcheijt Empel, overl. Engelen 1748; waard van cafe de Rode Leeuw, schepen (1718); huwt Engelen 12-4-1712 Geertruij Rijcke(n), begr. Engelen 29-5-1754 of 1-9-1763; k. te Engelen:
1. Johanna 8-10-1713;
2. Rutger 1-11-1716; hij huwt Jenneke den Hollander, begr. E. 5-7-1779
3. Ruth 4-9-1718;
4. Gijsbert 2-11-1721; huwt Margaretha van Driel, begr. E. 29-5-1773, hun zoon Rutger (overl. aan de pokken) begr. E. in de kerk 26-7-1773 met opm.: "Legt onder de schepenstoel, kan nog een lijk in vervolg van 3 a 4 jaar leggen tussen zijn Moeder, den 29 maij 1773 begraven";
5. Adriana 4-6-1724;
6. Johannes 2-9-1726;
7. Maria 7-4-1730